We hebben veel en leveren alles


Product toch niet gevonden vraag het aan!

Terms of use

Voorwaarden

Privacy
RedOrange Industry hecht belang aan uw privacy. Op basis van de gegevens die wij van u ontvangen, verleent u ons toestemming om u informatie te sturen over de producten en diensten waarvan u aangeeft dat u daar interesse in heeft. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verspreiden, behoudens om een bestelling uit te voeren of om aan een aanvraag of verzoek te voldoen.

Beveiliging
Ten behoeve van de beveiliging van de site en om ervoor te zorgen dat deze website voor alle gebruikers beschikbaar blijft, houdt RedOrange Industry toezicht op het netwerkverkeer om te voorkomen dat informatie onbevoegd geŁpload of gewijzigd wordt of dat er schade aan de site wordt toegebracht. Iedereen die gebruik maakt van deze website, verleent uitdrukkelijk toestemming voor deze controle. Het is verboden om onbevoegd te trachten de informatie die op dit systeem is opgeslagen te wijzigen, beveiligingsfuncties te kraken of te omzeilen of om het systeem te gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is. De betrokken personen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Wanneer uit een controle blijkt dat er mogelijk sprake is van criminele activiteiten, kan het betreffende bewijsmateriaal aan de bevoegde instanties worden overhandigd.

 

Auteursrechtvermelding
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RedOrange Industry.

 

Disclaimer
In de documenten die op deze website staan, kunnen hypertextlinks of pointers zijn opgenomen naar informatie die door andere organisaties is opgesteld of door deze organisaties wordt onderhouden. Deze links en pointers zijn toegevoegd voor het gemak van de bezoekers van onze site. Dit betekent niet dat wij meningen die op die sites worden geuit, delen of commerciŽle producten of diensten die daarop worden aangeboden, aanprijzen, aanbevelen of prefereren of dat wij achter de organisaties staan door wie deze sites worden gesponsord, door middel van een handelsnaam, handelsmerk, producten of anderszins.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij doen er alles aan om juiste, volledige informatie te bieden. Maar gezien de duizenden artikelen en onderliggende documenten die beschikbaar zijn en de vele klantgerichte omgevingen die zijn ingericht, kunnen wij niet garanderen dat er geen fouten in staan. Redorange Industry doet geen uitspraken of toezeggingen en verleent geen garanties ten aanzien van de juistheid, de volledigheid of de toereikendheid van de inhoud van deze website en wijst alle aansprakelijkheid voor fouten en omissies daarin uitdrukkelijk van de hand.

RedOrange Industry en haar werknemers en leveranciers verlenen geen enkele stilzwijgende, uitdrukkelijke of wettelijke garanties met betrekking tot de inhoud van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, eigendomsgaranties en garanties ten aanzien van courantheid en geschiktheid voor een bepaald doel ter zake van de content die op de website van RedOrange industry en op andere gelinkte internetbronnen beschikbaar wordt gesteld. Voorts aanvaardt RedOrange Industry geen enkele juridische aansprakelijkheid voor directe, indirecte of overige schade van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie en producten die op de website staan vermeld, dan wel ten aanzien van het niet optreden van computervirussen.